Družstvo vlastníků odrůd
česky english
Přihlášení do systému
přihlášení | registrace | nápověda

UPOZORNĚNÍ uživatelům právně chráněných odrůd

Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo k využívání odrůd s udělenou právní ochranou podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. Využívání právně chráněných odrůd jinou osobou je možné pouze na základě souhlasu držitele šlechtitelských práv v licenční smlouvě.

Výjimku tvoří vyjmenované druhy, u kterých je pěstitel na základě výše uvedené legislativy oprávněn využívat pro vlastní potřebu bez předchozího souhlasu držitele šlechtitelských práv farmářské osivo tj. rozmnožovací materiál z vlastní sklizně. Využití farmářského osiva je podmíněno splněním zákonem stanovených podmínek a zaplacením stanovené úhrady.

 

Ceník pro výsev jařin 2016
Na našich stránkách je uveřejněn pro vaši orientaci ceník pro výsev jařin v roce 2016.

ZOBRAZIT FOTOGRAFII PF 2016

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků , děkujeme za zaslané přání a do nového roku 2016 Vám přejeme pevné zdraví spokojenost v zaměstnání i v kruhu rodinném.

Družstvo vlastníků odrůd  


Oznámení výsev podzim 2015

Na našich internetových stránkách je již zveřejněn seznam a ceník právně chráněných odrůd za farmářské  osivo a sadbu pro výsev PODZIM 2015 a všechny potřebné tiskopisy. Můžete již podávat oznámení elektronicky.

Tiskopisy zašleme poštou v týdnu od 27.10.2015

POZOR !!

Při podání oznámení elektronickou formou jsou proformy vystaveny automaticky vygenerovány po schválení obsluhou - PROFORMY SE NEZASÍLAJÍ  POŠTOU  - JE NUTNÉ SI JI VYSTAVIT ( přijde Vám email s proformou nebo si ji vytiskněte  po přihlášení  do systému)

 


Seznam a ceník právně chráněných odrůd - výsev podzim 2015
Na našich stránkách je uveřejněn pro vaši orientaci ceník pro výsev ozimů v roce 2015. Tiskopisy budeme zasílat již tradičně poslední říjnový týden.

Oznámení jaro 2015
V současné době již můžete podávat elektronické oznámení , tiskopisy Vám budou doručeny poštou kolem 15.5.2015

Seznam a ceník právně chráněních odrůd - jaro 2015
Na našich stránkách je pro vaši orientaci uveřejněn seznam a ceník právně chráněných odrůd pro výsev jaro 2015

Proforma faktury - el podání

POZOR !!

při podání oznámení elektronickou formou jsou proformy vystaveny automaticky vygenerovány po schválení obsluhou - PROFORMY SE NEZASÍLAJÍ  POŠTOU  - JE NUTNÉ SI JI VYSTAVIT ( přijde Vám email s proformou nebo si ji vytiskněte  po přihlášení  do systému)


Registrace do systému

UPOZORNĚNÍ: Při vyplňování registrace dbejte prosím zvýšené pozornosti při zadávání Přihlašovacího jména (Vaší e-mailová adresy), je nutné aby tato adresa byla funkční. Veškerá další elektronická komunikace využívá tuto Vaši e-mailovou adresu.

Děkujeme za pochopení.