Obrazový průvodce podáním zpracovatelského oznámení

Podání zpracovatelského oznámení je možné po registraci a oveření registrace (ověřovací odkaz dojde do emailu).

Další informace k registraci najdete v Často kladené otázky - nápověda, Jak se registrovat.

Podání oznámení

Po úspěšném přihlášení se Vám zpřístupní v levé části a v záhlaví menu Systém Farmseed. Zvolte možnost Podání zpracovatelského oznámení.

Manuál - podání oznámení - moje menu

Nebo hned po přihlášení a pak v Systém Farmseed je přístupná stránka Informace o firmě, kde je výpis dostupných akcí.

Manuál - podání oznámení - dostupné akce - náhled

Po zvolení (kliknutí na odkaz) Podání zpracovatelského oznámení začnete krokem č. 1.

 

KROK 1 - VÝBĚR OBDOBÍ

V prvním kroku vyberte období pro které chcete podat oznámení.

Pokračujte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT.

Manuál - podání oznámení - KROK 1 - náhled

 

KROK 2 - PROHLÁŠENÍ

V odstavci Prohlášení zvolte, zda jste (ne)upravovali ve sledovaném období farmářské osivo a sadbu výjmenovaných právně chráněných odrůd.

Pokračujte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT.

V případě, že jste neupravovali - pokračujete automaticky krokem 4, v opačném případě krokem 3 - zadáním upravovaných odrůd.

Manuál - podání oznámení - KROK 2 - náhled

 

KROK 3 - ZADÁNÍ ODRŮD

Zadání upravovaných odrůd provedete u každé odrůdy pomocí tlačítka "+" (plus), zadáním pěstitele, doplněním množství dodaného a množství výsledného osiva.

Pěstitele zadáte kliknutím na odkaz sobě - v případě, že jste odrůdu zpracovali sami sobě nebo kliknutím na odkaz vybrat a vyberete pěstitele z nově otevřeného okna.

V nově otevřeném okně pěstitele vyberete upřesněním pomoci vyhledávacího filtru, po vyhledání pěstitele kliknutím na odkaz vybrat, po výběru se okno uzavře a pěstitel se doplní do příslušného řádku k dané odrůdě (vyplní se IČ a název zpracovatele).

Zadáte množství dodaných a výsledných osiv.

Po zadání odrůd pokračujte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT.

Manuál - podání oznámení - KROK 3 - náhled

V případě úpravy neznámé odrůdy uveďte ji do pole "Odrůdy neevidované v systému" umístěného pod seznamem odrůd v tomto pořadí:

Druh, IČ název, množství upravovaného osiva

 

KROK 4 - KONTROLA

Aby bylo oznámení odesláno, je třeba v odstavci Prohlášení zaškrtnout (kliknutím myši) políčko pro vyjádření souhlasu s uvedeným prohlášením.

V případě, že vyplněné údaje souhlasí pokračujte kliknutím na tlačítko ULOŽIT OZNÁMENÍ,
v opačné případě pokračujte kliknutím na tlačítko UPRAVIT INFORMACE O ODRŮDÁCH.

Manuál - podání oznámení - KROK 4 - náhled

Oznámení bude zavedeno do systému po odsouhlasení obsluhou.

Podané oznámení naleznete pod odkazem Výpis dokladů.KROK 5 - ODESLÁNÍ OZNÁMENÍ

Po odeslání oznámení se vypíši informace o podaném oznámení.

Manuál - podání oznámení - KROK 5 - odeslání

Oznámení bude zavedeno do systému po odsouhlasení obsluhou. O odsouhlasení budete informování e-mailem.

Podané oznámení naleznete pod odkazem Výpis dokladů.