Družstvo vlastníků odrůd

Šlechtění rostlin

má v České republice dlouholetou vynikající tradici, která je podložena řadou špičkových odrůd. Za těmito úspěchy se skrývá velice nákladná, dlouholetá tvurčí práce šlechtitelů. Dnes, když šíření odrůd přestává mít hranice, dochází i ve šlechtění k velké konkurenci, která nutí šlechtitele k stále větší produktivitě. Není to samozřejmě jediný důvod tlaku na tvorbu nových odrůd. Zpracovatelský průmysl žádá stále vyšší a často specielní kvalitu suroviny podle účelu použití. Ze šlechtitelských úspěchů profitují však především pěstitelé, pro které jsou nové, stále výnosnější a odolnější odrůdy nástrojem k podnikání v rostlinné výrobě.

Šlechtění odrůd rostlin

se stává za těchto podmínek stále finančně nákladnější záležitostí. Zdroje krytí těchto nákladů jsou především v licenčních poplatcích, které dostávají vlastníci odrůd za poskytování souhlasu s využíváním jejich odrůd jiným osobám. Současná situace na trhu s certifikovaným osivem a sadbou však ukazuje obměnu certifikovaného rozmnožovacího materiálu na úrovni 60 %. To znamená, že šlechtitelům se vrací zpět do dalšího šlechtění u některých druhů i méně než polovina licenčních poplatků.  Šlechtitelské subjekty se pak při nízké obměně osiv mohou dostat do vážných finančních problémů, které negativně ovlivní jejich práci. Obdobná situace s nadměrným využíváním osiv, které nejsou certifikovány a za které šlechtitel nedostává licenční poplatky je všeobecným problémem v celé Evropě. Jediným řešením z této situace je důsledné vyžadování poplatků za využívání veškerého rozmnožovacího materiálů chráněných odrůd rostlin, to znamená včetně tzv. farmářských osiv.

Držitelé šlechtitelských osvědčení

u obchodovaných odrůd v České republice, příp. jejich zástupci u zahraničních odrůd, se rozhodli založit k tomuto účelu společnou organizaci, které hlavním předmětem činnosti bude kontrola nad dodržováním práv vlastníků odrůd a výběr poplatků za využívání farmářských osiv a sadby podle ustanovení zákona č. 408/ 2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Ustavující schůze

družstva Družstvo vlastníků odrůd se konala dne 13. 12. 2002, se sídlem Praha 7, Jankovcova 18/ 938, PSČ 170 37.

Zakládajícími členy družstva se stali:

 • SELGEN, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, IČO 47 11 60 99
 • CEBECO SEEDS s.r.o., se sídlem Praha 9, Podedvorská 755/ 5, IČO 62 58 74 98
 • SEMPRA PRAHA a.s., se sídlem Praha 7, U topíren 2, IČO 45 79 74 39
 • OSEVA PRO s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, IČO 49 61 65 52
 • OSEVA UNI, a.s., se sídlem Choceň, Na Bílé 1231, IČO 15 06 16 12

Na ustavující členské schůzi byly schváleny stanovy družstva. Členy mohou být osoby, udržovatelé registrovaných odrůd nebo jejich zástupci v České republice .

Předmětem činnosti je zejména:

 • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně - hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • zastupování zájmů vlastníků a zástupců odrůd v České republice
 • hájení práv vlastníků odrůd v České republice

Členství

vzniká na základě písemné přihlášky a rozhodnutím členské schůze.

Složení orgánů družstva:

Představenstvo

 • Ing. Pavel Kutmon - předseda představenstva
 • Ing. Ivo Sedláček - místopředseda představenstva
 • Ing. libor Kolomazník  - člen
 • Ing. Jiří Horák - člen
 • Ing. Petr Laml - člen

Kontrolní komise

 • Ing. Antonín Doleček
 • Ing. Milan Skládaný
 • Ing. Marian Špunar