FAIR PLAY - Význam licenčních poplatků

FAIR PLAY záhlaví

Význam licenčních poplatků

Šlechtění nových odrůd na základní šlechtitelské cíle tj. výnos, kvalita a odolnosti vůči chorobám a škůdcům u nových odrůd je velice nákladné a proto vyžaduje nepřetržité investice.

Rozhodujícím zdrojem těchto investic jsou licenční poplatky za využívání registrovaných odrůd. Přes licenční poplatky se zpětně vrací šlechtiteli náklady vynaložené na vyšlechtění nové odrůdy.

Licenční poplatky odvádí šlechtitelům koncesionáři - semenářské organizace, které mají s držiteli šlechtitelských práv, případně jejich zástupci v České republice uzavřené licenční smlouvy. Tyto poplatky jsou zahrnuty v ceně certifikovaného osiva konečnému spotřebiteli. Proto každý pěstitel, který využívá certifikovaný rozmnožovací materiál současně podporuje i šlechtění nových odrůd.

U opakovaného využití odrůdy formou farmářského osiva je licenční poplatek odváděn v rámci systému farmářských osiv přes Družstvo vlastníků odrůd.

FAIR PLAY zápatí