UPOZORNĚNÍ
uživatelům právně chráněných odrůd

Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo k využívání odrůd s udělenou právní ochranou podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. Využívání právně chráněných odrůd jinou osobou je možné pouze na základě souhlasu držitele šlechtitelských práv v licenční smlouvě.

Výjimku tvoří vyjmenované druhy, u kterých je pěstitel na základě výše uvedené legislativy oprávněn využívat pro vlastní potřebu bez předchozího souhlasu držitele šlechtitelských práv farmářské osivo tj. rozmnožovací materiál z vlastní sklizně. Využití farmářského osiva je podmíněno splněním zákonem stanovených podmínek a zaplacením stanovené úhrady.

Seznam a ceník odrůd - výsev podzim 2021

Na našich internetových stránkách je také zveřejněn seznam a ceník právně chráněných odrůd za farmářské  osivo  pro výsev PODZIM 2021

Tiskopisy budou zaslány poštou koncem října 2021

Od října můžete zaslat tiskopisy el formou.


Podání oznámení - JARO 2021

Na našich stránkách je již možné podat Oznámení za a farmářské osiva a sadby - období jaro 2021


Podání oznámení - podzim 2020

Na našich internetových stránkách je také zveřejněn seznam a ceník právně chráněných odrůd za farmářské  osivo a sadbu pro výsev PODZIM 2020

Tiskopisy budou zaslány poštou a emailem koncem října 2020 , oznámení lze již podat el. formou.