FAIR PLAY - Kampaň FAIR PLAY podporuje

FAIR PLAY záhlaví

Kampaň FAIR PLAY podporuje

Ing. Jan Grůza, Českomoravská šlechtitelská a semenářské asociace:
„Šlechtění v České republice ztrácí ročně 30 -50% finančních zdrojů tím, že pěstitelé využívají nelegální rozmnožovací materiál nebo se vyhýbají placení náhrad za využití farmářských osiv. Tyto ztráty vážně ohrožují budoucnost šlechtitelských programů.“

Ing. Jaroslav Šebek, Asociace soukromého zemědělství ČRwww.asz.cz
„Je jednoznačné, že pěstitelé profitují z nových odrůd, které poskytují vyšší výnos, kvalitu a odolnost vůči chorobám a škůdcům. Považujeme proto za správné a férové, aby se pěstitelé, kteří využívají právně chráněné odrůdy podíleli stejnou mírou na financování šlechtění placením náhrad za využívání farmářských osiv a sadby.“

Prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc., Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně:
„Šlechtění nových odrůd je umožněno úhradou licenčních poplatků, bez nich by se tato činnost zastavila a byli bychom odkázáni na dovoz dražšího osiva ze zahraničí, kde jsou náklady na jeho šlechtění a produkci vyšší. Licence platíme i u jiného zboží s vysokým podílem přidané hodnoty, např. u hudebních nosičů“.

FAIR PLAY zápatí