1. Proč bylo založeno Družstvo vlastníků odrůd?
 2. Co se rozumí pod pojmem farmářské osivo?
 3. Jak se uvádí výsev směsi právně chráněných odrůd?
 4. Jak se zaregistrovat?
 5. Jak se přihlásit do systému?
 6. Co mám dělat, když jsem zapomněl heslo pro přihlášení?
 7. Jak mám podat pěstitelské oznámení o rozsahu použití farmářského osiva a sadby?
 8. Jak mám podat zpracovatelské oznámení o množství upravovaného farmářského osiva a sadby?
 9. Jak mám změnit zaměření firmy?

 1.  Proč bylo založeno Družstvo vlastníků odrůd?
  Držitelé šlechtitelských osvědčení u registrovaných odrůd v České republice, příp. jejich zástupci u zahraničních odrůd, se rozhodli založit  společnou organizaci, které hlavním předmětem činnosti bude kontrola nad dodržováním práv vlastníků odrůd, sběr informací o využívání farmářských osiv a výběr poplatků za jejich využívání podle ustanovení zákona č. 408/ 2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
  Více informací získáte na stránce o družstvu.

 2.  Co se rozumí pod pojmem farmářské osivo?
  Pěstitel do Oznámení o využítí farmářského osiva uvádí:
  • Osiva z vlastní sklizně právně chráněných odrůd u druhů uvedených v druhovém seznamu zákona 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin,týká se pouze odrůd uvedených na seznamu odrůd pro dané období,upravované na vlastním zařízení nebo službou jiného subjektu.
  • Osivo z vlastní sklizně dle výše uvedeného, použité do směsky.
  • Vlastní osivo dle výše uvedeného ze starých zásob.

 3.  Jak se uvádí výsev směsi právně chráněných odrůd ?
  Při výsevu směsi odrůd pěstitel rozdělí celkovou osetou plochu rovnoměrně podle počtu použitých právně chráněných odrůd a v Oznámení uvede přepočtenou plochu na každou odrůdu tak, aby součet tvořil celkovou osetou plochu.

 4.  Jak se zaregistrovat?
  Registraci provedete na stránce s registračním formulářem.
  Začnete krokem č. 1 - OVĚŘENÍM DLE IČ a dál budete sledovat pokyny.
  Detailnější informace o průběhu registrace naleznete v obrazovém průvodci registrací.

 5.  Jak se přihlásit do systému?
  Přihlásit se můžete na stránce s přihlašovacím formulářem. Vyplníte přihlašovací jméno
  (přihlašovací jméno je Váš E-mail) a Vaše heslo, které jste zadaly při registraci.
  K tomu abyste se mohli přihlásit do systému, je třeba abyste byly zaregistrováni.
  Detailnější informace o průběhu přihlášení naleznete v obrazovém průvodci přihlášení.

 6.  Co mám dělat, když jsem zapomněl heslo pro přihlášení?
  • Při registraci Vám byl zaslán e-mail s registračními údaji, zkuste dohledat tento email.
  • Pokud se Vám nepodařilo dohledat heslo, vyžádejte si jeho zaslání do emailu
   na stránce Zapomněli jste heslo?

  • Další možnost, proč se nemůžete přihlásit je, že jste se ještě nezaregistrovali. Zaregistrujte se.

 7.  Jak mám podat pěstitelské oznámení o rozsahu použití farmářského osiva a sadby?
  • K podání pěstitelského oznámení elektronickou formou je třeba být přihlášen do systému.
   Pokud jste ověřili funkčnost Vašeho emailu (kliknutím na odkaz v emailu, který Vám byl zaslán po registraci), máte v moje menu aktivní odkaz na podání pěstitelského oznámení elektronickou formou.
   Začnete krokem č. 1 - VÝBĚREM OBDOBÍ a dál budete sledovat pokyny.
   Detailnější informace o průběhu podání oznámení naleznete v obrazovém průvodci podání pěstitelského oznámení.

  • Další možností jak podat oznámení je stažení formuláře s oznámením na konkrétní období ze stránky formuláře ke stažení.

 8.  Jak mám podat zpracovatelské oznámení o množství upravovaného farmářského osiva a sadby?
  • K podání zpracovatelského oznámení elektronickou formou je třeba být přihlášen do systému a v nastavení zaměření firmy být označen pro daný rok jako zpracovatel (jak změnit zaměření firmy).
   Pokud jste ověřili funkčnost Vašeho emailu (kliknutím na odkaz v emailu, který Vám byl zaslán po registraci), máte v moje menu aktivní odkaz na podání zpracovatelského oznámení elektronickou formou.
   Začnete krokem č. 1 - VÝBĚREM OBDOBÍ a dál budete sledovat pokyny.
   Detailnější informace o průběhu podání oznámení naleznete v obrazovém průvodci podání zpracovatelského oznámení.

  • Další možností jak podat oznámení je stažení formuláře s oznámením na konkrétní období ze stránky formuláře ke stažení.

 9.  Jak mám změnit zaměření firmy?
  • Ke změně zaměření firmy je třeba být přihlášen do systému.
  • V moje menu je odkaz "Informace o firmě".
  • Na stránce Informace o firmě je tlačítko "změna zaměření firmy", na které když kliknete zobrazí se vám stránka s možnosti úpravy zaměření.
  • Po zvolení zaměření firmy klikněte na tlačítko "uložit změnu", tím se změna v zaměření firmy uloží.